Изложба од учесниците по курсот за графички дизајн
Февруари-Март 2019

- организирано од: YES бизнис инкубатор -
- предавач и техничка поддршка: Ратко Мирчески -